Ochrona danych osobowych

Podmioty odpowiedzialne


Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co.KG

Za przetwarzanie Twoich danych odpowiada firma Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, reprezentowana przez Stephana Bockena.

Dane kontaktowe:

Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück, Niemcy, telefon: 05405 505-0, telefaks: 05405 6441

E-mail: info@avermann.de


Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co.KG

Za przetwarzanie Twoich danych odpowiada firma Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG, reprezentowana przez Timo Steinhauera i Stephana Bockena.

Dane kontaktowe:

Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück, Niemcy, telefon: 05405 505-0, telefaks: 05405 6441

E-mail: info@avermann.de


Inspektor ochrony danych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem datenschutz@avermann.de lub pocztą pod powyższym adresem z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy dane osobowe, które są od Ciebie zbierane, w sposób poufny i wyłącznie zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jesteśmy zobowiązani do przekazania Ci następujących informacji dotyczących postępowania z Twoimi danymi.

Poniżej znajdziesz informacje – w zależności od relacji pomiędzy naszą firmą a Tobą – o sposobie, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, podstawie prawnej oraz okresie ich przechowywania.

Informacje, które nie są przypisane do oddzielnej grupy referencyjnej, dotyczą odpowiednio wszystkich grup (klientów, osób składających podanie o pracę, odwiedzających strony internetowe i dostawców).

 

Przetwarzanie danych osobowych

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna lub jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę. Przestrzegamy zasad ekonomii danych i minimalizacji danych oraz zbieramy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne lub nieuniknione. Zapytania lub oferty, które do nas dotrą niezamówione, będą przetwarzane niezwłocznie, a dane zostaną następnie usunięte.


Twoje prawa

W każdej chwili masz prawo do informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych, jak również do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu i prawa do przenoszenia danych osobowych, które nam udostępniłeś. Ponadto masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.


Przekazywanie danych/odbiorcy

Twoje dane osobowe zostaną przekazane przez nas innym osobom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy lub jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Wykluczamy przekazywanie danych podmiotom trzecim w celach reklamowych.

Nie planujemy przekazywania danych do państw trzecich.


Okres przechowywania danych; terminy przechowywania

Zasadniczo przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, i tylko w takim zakresie, w jakim musimy je dalej przechowywać w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (np. ze względu na okresy przechowywania w świetle prawa podatkowego i handlowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów takich jak umowy i faktury przez określony czas).


Dla klientów/dostawców/usługodawców

Od naszych klientów, usługodawców i dostawców zbieramy i przetwarzamy dane niezbędne do realizacji umowy, tj. w szczególności dane kontaktowe, takie jak nazwiska osób kontaktowych, numery telefonów biznesowych i adresy e-mail, ale także dane bankowe i dane dotyczące umowy.

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres pocztowy)

• dane podstawowe umowy (stosunek umowny, interes produktu lub kontraktu)

• historia klienta

• dane dotyczące rozliczania umów i płatności

• informacje (pochodzące od osób trzecich, np. agencji kredytowych lub rejestrów publicznych)

Dane te przechowujemy przez okres trwania stosunku umownego lub po jego zakończeniu przez przewidziane prawem okresy przechowywania.

Oprócz realizacji umowy, przetwarzanie może opierać się na uzasadnionych interesach naszej firmy lub Twojej zgodzie.

W rzadkich przypadkach otrzymujemy informacje kontaktowe o osobach trzecich z prośbą o stworzenie oferty lub odpowiedź na pytania. Jeśli tak się stanie, chętnie poinformujemy Cię o odpowiednim źródle danych.

Dane z ogólnych zapytań, które nie prowadzą do nawiązania stosunków handlowych, zostaną usunięte po upływie 2 lat.


Dla osób składających podanie o pracę

Przetwarzamy dane przesłane przez Ciebie w związku z Twoją aplikacją w celu oceny Twojej przydatności na dane stanowisko (lub inne otwarte stanowiska w naszej firmie) oraz w celu przeprowadzenia procesu aplikacji.

Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie aplikacji jest przede wszystkim § 26 RODO w wersji obowiązującej od 25.05.2018. Dopuszcza on przetwarzanie danych wymaganych w związku z decyzją o nawiązaniu stosunku pracy.

Jeżeli po zakończeniu procedury aplikacyjnej dane byłyby niezbędne do celów ścigania sądowego, przetwarzanie danych może być prowadzone na podstawie art. 6 RODO, w szczególności w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym interesem jest wtedy realizacja lub ochrona roszczeń prawnych.

W przypadku niezaakceptowania aplikacji dane kandydata zostaną usunięte po 6 miesiącach.

Jeśli zostałeś przyjęty do pracy w ramach procedury aplikacyjnej, dane z systemu danych aplikantów zostaną przesłane do naszego systemu informacji personalnej.


Dla odwiedzających stronę internetową

Adresy IP, zachowania użytkowników i adresy e-mail są również danymi osobowymi. Jeżeli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane, które podajesz (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu) zostaną przez nas zapisane w celu odpowiedzi na Twoje pytania. [UG1] Zgromadzone w związku z tym dane usuwamy po tym, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją prawne zobowiązania do przechowywania.

Jeśli korzystasz z witryny internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie rejestrujesz się lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła do naszego serwera. Jeśli chcesz przeglądać naszą witrynę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO):

– adres IP

– data i godzina wysłania zapytania

– różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)

– treść zapytania (konkretna strona)

– stan zapytania/kod stan HTTP

– ilość przesyłanych danych

– adres strony, z której pochodzi zapytanie

– przeglądarka

– system operacyjny i jego interfejs

– język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego (wypełniania i wysyłania) używane przez nas rozszerzenie Powermail ustawia plik cookie, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym używanej przez Ciebie przeglądarki i przez które przepływają pewne informacje do lokalizacji, która ustawia plik cookie (tutaj do nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera użytkownika. Służą one do uczynienia oferty internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika i ogólnie bardziej efektywną. W ustawieniach przeglądarki masz możliwość określenia, które pliki cookie mogą być ustawiane.


Wbudowane filmy wideo z YouTube

Na niektórych z naszych stron internetowych zamieściliśmy filmy wideo z serwisu YouTube. Są one pobierane przez youtube-nocookie.com. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzasz stronę z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. YouTube jest informowany, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta YouTube, YouTube może przypisać Twoje zachowanie w sieci Twojej osobie. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta YouTube. W chwili uruchomienia filmu wideo z YouTube dostawca ustawia pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika. Osoby, które wyłączyły zapisywanie plików cookie dla programu Google Ad nie muszą liczyć się z tymi plikami cookie podczas oglądania filmów w serwisie YouTube. YouTube przechowuje jednak również informacje nieosobiste w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce. Dalsze informacje na temat ochrony danych w serwisie „YouTube” można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych tego dostawcy.


Google Maps

Abyś mógł nas łatwiej znaleźć, poprzez interfejs (API) zintegrowaliśmy w naszą witrynę internetową mapy serwisu Google Maps firmy Google Limited Ireland. Aby wyświetlić treść w przeglądarce użytkownika, Google musi otrzymać adres IP użytkownika, w przeciwnym razie Google nie będzie w stanie dostarczyć użytkownikowi tej zintegrowanej treści. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ adres IP jest niezbędny do dostarczenia Ci treści. W tym celu nasza współpraca z Google opiera się na umowie o wspólnej odpowiedzialności zgodnie z art. 26 RODO, do której dostęp można uzyskać tutaj. Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Google na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Biblioteki skryptów

W celu poprawnego i atrakcyjnego pod względem graficznym przedstawienia naszych treści we wszystkich przeglądarkach internetowych, korzystamy w tej witrynie internetowej z bibliotek skryptów i bibliotek czcionek, takich jak Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Czcionki Google Webfonts są przenoszone do pamięci podręcznej przeglądarki w celu uniknięcia wielokrotnego ładowania. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Webfonts lub nie umożliwia dostępu do nich, zawartość będzie wyświetlana czcionką domyślną. Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie aktywuje połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie jest możliwe – ale obecnie również niejasne, czy i w jakim celu – aby operatorzy takich bibliotek gromadzili dane. Polityka prywatności operatora biblioteki Google znajduje się tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/


Newsletter

Na podstawie Twojej wyraźnej zgody będziemy regularnie przesyłać Ci nasz biuletyn informacyjny lub porównywalne informacje pocztą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail.

Twój adres e-mail jest wystarczający do otrzymywania newslettera. Po zarejestrowaniu się w celu otrzymywania naszego newslettera podane przez Ciebie dane będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu. Abonenci mogą być również powiadamiani e-mailem o okolicznościach istotnych dla usługi lub rejestracji (na przykład o zmianach w ofercie newslettera lub okolicznościach technicznych).

Do skutecznej rejestracji potrzebny jest ważny adres e-mail. W celu sprawdzenia, czy rejestracja jest rzeczywiście przeprowadzana przez właściciela adresu e-mail, stosujemy procedurę „double opt-in”. W tym celu rejestrujemy zamówienie biuletynu, wysłanie e-maila z potwierdzeniem i otrzymanie żądanej odpowiedzi. Inne dane nie są gromadzone. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera i nie będą przekazywane osobom trzecim.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych osobowych i wykorzystywanie ich do wysyłania newslettera. W każdym newsletterze znajdziesz link służący do tego celu. W każdej chwili możesz również zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio z tej witryny internetowej lub poinformować nas o rezygnacji, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej informacji o ochronie danych osobowych.


Zmiana informacji o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania naszych informacji o ochronie danych osobowych do zmian wymogów prawnych. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszej informacji o ochronie danych osobowych.