Gegevensbescherming

Verwerkingsverantwoordelijken


Voor Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co.KG

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door Stephan Bocken.

Onze contactgegevens zijn:

Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück, Duitsland

telefoon: 05405 505-0, fax: 05405 6441

E-mail: info@avermann.de


Voor Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co.KG

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door Timo Steinhauer en Stephan Bocken.

Onze contactgegevens zijn:

Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück, Duitsland, telefoon: 05405 505-0, fax: 05405 6441

E-mail: info@avermann.de


Gegevensbeschermingscoördinator

Voor al uw vragen omtrent de gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingscoördinator via datenschutz@avermann.de of door te schrijven aan het hierboven genoemde adres ter attentie van de "Gegevensbeschermingscoördinator”.

Informatie omtrent de bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy is voor ons bedrijf zeer belangrijk. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en alleen conform de wettelijke bepalingen. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij verplicht u de volgende informatie mede te delen wanneer wij persoonsgegevens van u verzamelen.

Hieronder geven wij u een overzicht welke – afhankelijk van de verhouding tussen ons bedrijf en u – gegevens van u wij verwerken, op welke rechtsgrond dit gebeurt en de periode dat deze gegevens opgeslagen blijven.

Informatie die niet voor een bepaalde referentiegroep vermeld is, geldt op gelijke wijze voor alle groepen (klanten, sollicitanten, bezoekers van de website en leveranciers).

 

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens slechts indien hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of indien u ons hiervoor expliciet uw toestemming heeft gegeven. Wij houden ons aan het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en verzamelen alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk of niet te voorkomen is. Aanvragen of offertes, die ongevraagd bij ons binnenkomen, verwerken wij direct waarna de gegevens worden gewist.


Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht op informatie omtrent de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen alsmede op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, op bezwaar alsmede het recht op overdracht van persoonsgegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld. U heeft het recht een mogelijke toestemming te allen tijde in te trekken.

Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.


Doorgeven van gegevens/ontvanger

Uw persoonsgegevens worden door ons in principe alleen aan andere verwerkingsverantwoordelijken doorgegeven voor zover dit nodig is voor het nakomen van de overeenkomst of uw toestemming hiervoor is gegeven. Doorgifte aan derden ten behoeve van reclame- en marketingdoeleinden wordt door ons uitgesloten.

Overdracht van de gegevens aan derde landen is niet gepland.


Duur van de opslag; bewaringstermijnen

Wij bewaren uw gegevens in principe net zolang als vereist is voor het verwezenlijken van het doel, verder slechts in zoverre wij ze voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen nog langer moeten opslaan (wij zijn bijvoorbeeld op grond van belasting- en ondernemingrechtelijke bewaringstermijnen gehouden om documenten als overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).


Voor klanten/leveranciers/dienstverleners

Van onze klanten, dienstverleners en leveranciers verzamelen en verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de nakoming van de overeenkomst. Hierbij gaat het met name om contactinformatie zoals namen van contactpersonen, zakelijke telefoonnummers en e-mailadressen maar ook bank- en contractgegevens.

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

• Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres)

• Stamgegevens van de overeenkomst (contractuele relatie, product- resp. contractinteresse)

• Klantgeschiedenis

• Contractuele afrekenings- en betalingsgegevens

• Kredietgegevens (van derden, bijv. kredietregistratiebureaus of uit openbare registers)

Deze gegevens slaan wij op voor de duur van de contractuele verhouding resp. na afloop hiervan voor de eventuele wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen.

De verwerking kan naast de nakoming van de overeenkomst ook gebaseerd zijn op de rechtmatige interesse van ons bedrijf of op uw toestemming.

In zeldzame gevallen ontvangen wij contactgegevens via derden met het verzoek tot het opstellen van offertes of om vragen te beantwoorden. Indien dat het geval is, delen wij u gaarne de bron van de gegevens mede.

Gegevens uit algemene aanvragen, die niet leiden tot een zakelijke relatie, worden na een periode van 2 jaar gewist.


Voor sollicitanten

Wij verwerken van u de gegevens die u ons gezonden heeft bij uw sollicitatie, om de geschiktheid voor de vacature (of eventueel andere open posities in ons bedrijf) te controleren en de sollicitatieprocedure uit te voeren.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de sollicitatieprocedure is primair § 26 BDSG (Duitse wet op de gegevensbescherming) in de sinds 25 mei 2018 geldende versie. Op basis hiervan is de verwerking van gegevens toegestaan, die samenhangen met de beslissing voor het aangaan van een arbeidsverhouding.

Indien de gegevens na afloop van de sollicitatieprocedure evt. vereist zijn voor een wettelijke procedure, kan gegevensverwerking op basis van de voorwaarden van art. 6 AVG, met name voor de waarneming van de rechtmatige interesse conform art. 6 lid 1 onder f) AVG plaatsvinden. Onze interesse bestaat dan uit het laten gelden of afweren van aanspraken.

Gegevens van sollicitanten worden bij een afwijzing na 6 maanden gewist.

Indien u in het kader van een sollicitatieprocedure bent aangenomen op een vacature, worden de gegevens uit het sollicitatiegegevenssysteem overgedragen aan ons personeelsinformatiesysteem.


Voor websitebezoekers

Ook IP-adressen, gebruikersgedrag en e-mailadressen zijn persoonsgegevens. Indien u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u vermelde gegevens (uw e-mailadres, of uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. [UG1] De hierbij verstrekte gegevens wissen wij zodra opslag niet meer vereist is, of wij beperken de verwerking indien hiervoor wettelijke bewaarplichten bestaan.

Bij het louter informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij slechts de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Bij het bezoek aan onze website verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch nodig zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke grondslag is art. 6 lid 1 onder 1 onder f AVG):

– IP-adres

– Datum en tijdstip van de aanvraag

– Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)

– Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)

– Toegangsstatus/HTTP-statuscode

– Betreffende doorgegeven gegevenshoeveelheid

– Website, waar de aanvraag vandaan komt

– Browser

– Besturingssysteem en platforms

– Taal en versie van de browsersoftware.

Bij de gebruikmaking (invullen en verzenden) van ons contactformulier plaatst de door ons gebruikte extensie Powermail een cookie, die bij het sluiten van de browser wordt gewist.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf bij de door u gebruikte browser worden opgeslagen en die de plaatser van de cookie (in dit geval zijn wij dat), bepaalde informatie doet toekomen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Ze dienen ervoor het internetaanbod als geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. U kunt in uw browserinstellingen zelf bepalen welke cookies mogen worden geplaatst.


Ingebedde YouTube-video's

Op enkele van onze website hebben wij YouTube-video’s ingebed. Deze worden geladen via youtube-nocookie.com. Exploitant van de betreffende plug-in is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een site bezoekt met de YouTube-plug-in wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan YouTube doorgegeven welke site u bezoekt. Als u bent ingelogd bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag volgen. Dit voorkomt u door vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account. Bij het starten van een YouTube-video plaatst de aanbieder cookies die aanwijzingen verzamelen omtrent het gebruikersgedrag. Als u het opslaan van cookies voor het Google-Ad-programma heeft uitgeschakeld, hoeft u ook bij het bekijken van YouTube-video's geen rekenen te houden met dergelijke cookies. YouTube plaatst echter ook in andere cookies niet-persoonsgerelateerde gebruikersinformatie. Om dit te voorkomen dient u het opslaan van cookies in de browser te blokkeren. Meer informatie omtrent de bescherming van persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van de aanbieder.


Google Maps

Wij hebben via een interface (API) op onze website kaarten van Google Maps van Google Limited Ireland opgenomen zodat u ons makkelijker kunt vinden. Om de inhoud in uw browser te kunnen weergeven, moet Google toegang hebben tot uw IP-adres anders kan Google u deze gekoppelde inhoud niet leveren. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 b) AVG, daar het IP-adres nodig is om u te inhoud te kunnen leveren. Bij deze verwerking vindt onze samenwerking met Google plaats op basis van een overeenkomst omtrent de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid conform art. 26 AVG die u hier kunt inzien. Meer informatie omtrent de gegevensverwerking door Google kunt u vinden in de privacyrichtlijnen van Google op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Scriptbibliotheken

Om onze inhoud op alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk te kunnen weergeven, gebruiken wij op deze website scriptbibliotheken en schriftbibliotheken als bijv. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google webfonts wordt in de cache van uw browser geplaatst, om het herhaald laden te voorkomen. Als de browers de Google webfonts niet ondersteunt of de toegang beperkt, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype. Het activeren van de scriptbibliotheken of schriftbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek. Daarbij is het theoretisch gezien mogelijk – momenteel echter ook onduidelijk of en evt. voor welke doelen – dat de exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen. De privacyrichtlijn van de bibliotheekexploitant Google is hier te vinden: https://www.google.com/policies/privacy/


Nieuwsbrief

Op basis van uw uitdrukkelijk gegeven toestemming sturen wij u per e-mail regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie toe op het door u aangegeven e-mailadres.

Voor de ontvangst van de nieuwsbrief is het opgeven van uw e-mailadres voldoende. Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd omtrent omstandigheden die relevant zijn voor de dienstverlening of de registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische feiten).

Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren dat een aanmelding daadwerkelijk is verricht door de eigenaar van een e-mailadres, maken wij gebruik van het ‘Double-opt-in’-proces. Hierbij wordt de verzending van de nieuwsbrief afhankelijk gemaakt van de ontvangst van het antwoord op een door ons gestuurde bevestigingsmail. Meer gegevens worden er niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en niet doorgegeven aan derden.

De toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het toezenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen. In elke nieuwsbrief vindt u hiervoor een link. Bovendien kunt u zich op elk moment afmelden via deze website of uw wens hieromtrent aan ons mededelen via de contactmogelijkheid aan het einde van deze privacyverklaring.


Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen indien de wettelijke vereisten hiertoe nopen. Neem dus altijd de op dit moment geldende versie van onze privacyverklaring in acht.