Informacje o firmie

Śródlądowy:
Download the GTCs as a PDF

 

Za granicą:
Download the GTCs as a PDF

 

Zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych


Nazwa firmy:
Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG


Siedziba:
Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Niemcy

Telefon: 05405 505-0
Telefaks: 05405 6441
E-mail: info@avermann.de


Wpis do rejestru handlowego:
Sąd Rejonowy w Osnabrück
HRA 7687


Komplementariusz i
pełnomocnik upoważniony do reprezentowania spółki w rozumieniu § 5 TMG:

Avermann Maschinenfabrik
Verwaltungsgesellschaft mbH
Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Niemcy

Sąd Rejonowy w Osnabrück
HRB 21451

Dyrektorzy Zarządzający:
Stephan Bocken, Bernhard Thünemann


Nr NIP
zgodnie z § 27a Ustawy o podatku od towarów i usług („UStG”):

DE243701595


Osobą odpowiedzialną za treść publikacji
zgodnie z § 55 pkt. 2 Krajowego Porozumienia o Prawach do Transmisji Radiowych, Telewizyjnych i w Mediach Elektronicznych (RStV) w powiązaniu z § 5 TMG jest:

Stephan Bocken

Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Niemcy

Śródlądowy:
Download the GTCs as a PDF

 

Za granicą:
Download the GTCs as a PDF

 

Zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych


Nazwa firmy:
Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG


Siedziba:
Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Niemcy

Telefon: 05405 505-0
Telefaks: 05405 6441
E-mail: info@avermann.de


Wpis do rejestru handlowego:
Sąd Rejonowy w Osnabrück
HRA 205362


Komplementariusz i
pełnomocnik upoważniony do reprezentowania spółki w rozumieniu § 5 TMG:

Avermann Betonfertigteiltechnik
Verwaltungsgesellschaft mbH
Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Niemcy

Sąd Rejonowy w Osnabrück
HRB 211003

Dyrektorzy Zarządzający:
Stephan Bocken, Lutz Pfleger


Nr NIP
zgodnie z § 27a Ustawy o podatku od towarów i usług („UStG”):

DE815662064


Osobą odpowiedzialną za treść publikacji
zgodnie z § 55 pkt. 2 Krajowego Porozumienia o Prawach do Transmisji Radiowych, Telewizyjnych i w Mediach Elektronicznych (RStV) w powiązaniu z § 5 TMG jest:

Stephan Bocken

Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Niemcy

Ograniczenie odpowiedzialności:

1. Zdjęcia, tekst i/lub grafika znajdująca się na tej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi. Wszystkie prawa autorskie do opracowanych i udostępnionych publicznie treści i środków ich wyrażania należą do Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG i/lub Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG, zwanych dalej „spółkami”. Bez uzyskania pisemnej zgody spółek żaden element niniejszej strony internetowej (w szczególności: grafika, nagrania audio lub video i teksty) nie może być publikowany w żadnych środkach masowego przekazu, tak tradycyjnych, jak i elektronicznych.

 

2. Spółki nie biorą odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność ani jakość informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Ewentualne roszczenia wniesione z tytułu szkód materialnych i/lub moralnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawionych informacji lub wykorzystaniem informacji błędnych bądź niekompletnych są zasadniczo wykluczone, o ile nie zostanie jednoznacznie wykazane, że doszło do nich z umyślnej winy spółek.

 

3. Spółki nie odpowiadają za treść witryn internetowych stron trzecich, na które powołuje się w sposób bezpośredni lub pośredni („linków”), leżących poza zakresem jej odpowiedzialności. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne treści zawarte w tych linkach, a w szczególności za szkody spowodowane ich wykorzystaniem lub niewykorzystaniem, ponosi wyłącznie właściciel cytowanej strony internetowej. Spółki niniejszym wyraźnie oświadczają, że zgodnie z wiedzą posiadaną w momencie zacytowania tych linków, strony internetowej, do których one kierują, nie zawierały żadnych treści niezgodnych z prawem. Spółki nie mają żadnego wpływu na obecną ani przyszłą formę, treść i autorstwo stron internetowych powiązanych z takimi linkami. Dlatego wyraźnie odcinają się od wszelkich treści wprowadzonych do tych stron internetowych po ich zacytowaniu w naszej. Powyższe ustalenie ma zastosowanie do wszystkich linków i odsyłaczy zawartych w naszej ofercie internetowej, a także do wszystkich wpisów dokonanych przez strony trzecie w jakimkolwiek rejestrze gości, forum dyskusyjnym i spisie subskrybentów utworzonym przez spółki.

 

4. W przypadku, gdy pojedyncze sformułowania niniejszego dokumentu nie odpowiadają w części bądź w całości lub przestają odpowiadać aktualnemu stanowi prawnemu, to fakt taki nie ma wpływu na treść ani na ważność pozostałych jego części.