Impressum

binnenlands
AV’s als PDF downloaden

 

buitenland
AV’s als PDF downloaden

Informatie conform art. 5 Telemediengesetz (Duitse telemedia-wet)


Naam van de vennootschap:
Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG


Hoofdkantoor van de vennootschap:
Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Duitsland

Telefoon: 05405 505-0
Telefax: 05405 6441
E-mail: info@avermann.de


Handelsregister:
Amtsgericht Osnabrück
HRA 7687


persoonlijk aansprakelijk vennoot en
vertegenwoordiger in de zin van § 5 TMG (Duitse telemedia-wet):

Avermann Maschinenfabrik
Verwaltungsgesellschaft mbH
Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Duitsland

Amtsgericht Osnabrück
HRB 21451

Directeur:
Stephan Bocken


Identificatienummer btw 
conform § 27a UStG:

DE243701595


Verantwoordelijk voor de inhoud conform
§ 55 lid 2 RStV (Duitse Rundfunkstaatsvertrag, door de Duitse deelstaten overeengekomen omroepverdrag ) juncto § 5 TMG (Telemediengesetz, Duitse telemedia-wet) is:

Stephan Bocken

Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Duitsland

binnenlands
AV’s als PDF downloaden

 

buitenland
AV’s als PDF downloaden

Informatie conform art. 5 Telemediengesetz (Duitse telemedia-wet)


Naam van de vennootschap:
Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG


Hoofdkantoor van de vennootschap:
Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Duitsland

Telefoon: 05405 505-0
Telefax: 05405 6441
E-mail: info@avermann.de


Handelsregister:
Amtsgericht Osnabrück
HRA 205362


persoonlijk aansprakelijk vennoot en
vertegenwoordiger in de zin van § 5 TMG (Duitse telemedia-wet):

Avermann Betonfertigteiltechnik
Verwaltungsgesellschaft mbH
Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Duitsland

Amtsgericht Osnabrück
HRB 211003

Directeur:
Timo Steinhauer, Stephan Bocken


Identificatienummer btw 
conform § 27a UStG:

DE815662064


Verantwoordelijk voor de inhoud conform
§ 55 lid 2 RStV (Duitse Rundfunkstaatsvertrag, door de Duitse deelstaten overeengekomen omroepverdrag ) juncto § 5 TMG (Telemediengesetz, Duitse telemedia-wet) is:

Timo Steinhauer, Stephan Bocken

Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück ▪ Duitsland

Uitsluiting aansprakelijkheid:

1. De afbeeldingen, teksten en/of grafische weergaven op de website worden beschermd door auteursrechten. Het copyright voor openbaar gemaakte, zelf geproduceerde objecten blijft voorbehouden aan Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG en/of Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG, hierna genoemd “Vennootschappen”. Geen enkel onderdeel van deze website, en in het bijzonder geldt dit voor grafische weergaven, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten, mag zonder schriftelijke toestemming van de Vennootschappen in andere elektronische of gedrukte publicaties worden gereproduceerd of gebruikt.

 

2. De Vennootschappen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims die betrekking hebben op schades van materiële of ideële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover aan de zijde van de Vennootschappen KG geen sprake is van aantoonbare opzettelijke schuld.

 

3. De Vennootschappen zijn bij het direct of indirect verwijzen naar externe internetsites ("links"), die buiten zijn verantwoordelijkheidsgebied vallen, niet aansprakelijk voor de inhoud daarvan. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade, ontstaan als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van op deze wijze aangeboden informatie, is uitsluitend de aanbieder van de site aansprakelijk, naar welke verwezen wordt. De Vennootschappen verklaren hierbij uitdrukkelijk, dat op het moment van plaatsen van de links de gekoppelde sites naar hun beste weten geen illegale inhoud bevatten. Op de actuele of toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gekoppelde sites hebben de Vennootschappen geen enkele invloed. Daarom wordt hiermee uitdrukkelijk afstand genomen van alle inhoud van de gekoppelde sites, die na het plaatsen van de link worden gewijzigd. Deze bepaling geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen alsmede voor externe bijdragen in de door de Vennootschappen gemaakte gastenboeken, discussiefora en mailinglists.

 

4. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen, blijven de overige delen van het document voor wat betreft hun inhoud en geldigheid daarvan onverlet.