Rozbudowa linii technologicznej do produkcji pełnych i warstwowych płyt ściennych dla firmy ConFac A/S w Danii

ZBI – Zakłady Betonowe International – 2/2019

Zakład, mieszczący się w duńskiej miejscowości Randers, wybudowano z zastosowaniem nowatorskiego podejścia do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych. Już na samym początku uwzględniono możliwość jego późniejszej rozbudowy. Dzięki korzystnej sytuacji ekonomicz nej i rosnącemu popytowi na wysokiej jakości prefabrykaty betonowe, udziałowcy podjęli decyzję o podwojeniu możliwości produkcyjnych zakładu. Zarówno wtedy, jak i w 2018 r., wyprodukowanie, dostarczenie i rozruch komponentów linii technologicznej zlecono niemieckiej firmie Avermann...

 

Pobierz cały artykuł