99 m – uniwersalny szalunek hydrauliczny do produkcji wstępnie sprężonych prefabrykatów z betonu w zakładzie Betonwerk Anhalt

ZBI – Zakłady Betonowe International – 2/2011


Aby móc spełnić szczególne wymagania – do tego momentu zakład mógł produkować tylko zbrojone elementy z betonu – w 2008 zaczęto rozważać zastosowanie uniwersalnego szalunku do produkcji wstępnie sprężonych prefabrykatów z betonu. Prowadzono przy tym intensywne negocjacje i omawiano różne warianty. Avermann jako długoletni dostawca w branży uczestniczył od początku w przygotowaniu projektu. Już na początku opracowano podstawową koncepcję,...

 

 

Pobierz cały artykuł