Nowe szalunki do produkcji wiązarów dla firmy Glass z Mindelheim – zwiększenie możliwości dostaw i skrócenie czasów zbrojenia

BFT International - Betoniarnia + Technologia prefabrykacji - 8/2010

Warunki postawione firmie produkującej szalunki były jasno zdefiniowane: wszechstronne, umożliwiające szybkie przezbrojenie szalunki prostokątne i szalunki do wiązarów o różnych przekrojach przy umiarkowanych kosztach inwestycji. Po kompleksowej analizie technicznej i handlowej zlecenie przyznano firmie Avermann...

 

 

Pobierz cały artykuł