Belownice kanałowe Avermann w USA

Od 2019 r. belownice kanałowe Avermann są dostępne na rynku USA. Aby wykonać ten ważny krok, pozyskaliśmy silnego partnera.

Z firmą Sebright Products Inc. zawarliśmy wzajemne porozumienie o imporcie. Sebright importuje belownice kanałowe Avermann do USA i je tam sprzedaje. W zamian Avermann wprowadza na rynek europejski urządzenia odwadniające ze stali nierdzewnej linii Extruder” i X³Cycler firmy Sebright.