Platformtrappenbekisting voor zichtbetonelementen

BWI – BetonWerk International – 6|2012

In de afgelopen jaren nam de vraag naar trappenbekisting voor het vervaardigen van trappen in ‘negatieve productie’ en daarmee trappen met de kwaliteit van zichtbeton aan de loopzijde, snel toe. Dit was aanleiding voor Avermann om de behoeften en vraag uit de praktijk vanuit hedendaags perspectief opnieuw te analyseren en de bestaande toepassingen tegen het licht te houden. Bij de herontwikkeling van de trappenbekisting werd er met name op gelet dat hij eenvoudig in gebruik is en flexibele gebruiksmogelijkheden bezit. Daarnaast moest de herontwikkeling kostentechnisch interessant zijn, zonder omslachtige versteltechniek...

 

 

Hier artikel bekijken